THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 9/48 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Xưởng sản xuất: Số 175 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng

Số điện thoại: 0911.422.591 - 0225.6.292.288

Email: namhaiglass2014@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ với công ty Nam Hải

Thông tin liên hệ kính cường lực Nam Hải